STURTEWAGEN, Christian

Baccalaureaat in de godgeleerdheid, baccalaureaat in de wijsbegeerte, doctor in de Afrikaanse taalkunde en geschiedenis, emeritus professor in Oudegyptische taal en cultuur, Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid.
Afrikaanse, Afro-Aziatische, Egyptische en Meroïtische taalkunde; Afrika, Nabije Oosten