TACK, Luc

Doctor in de aard- en delfstofkunde, eregeaggregeerd werkleider departement geologie en mineralogie, afdeling algemene geologie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.
Geologie, geodynamica, Precambriumgeologie, Supercontinenten, orogenesen, natuurlijke rijkdommen; Afrika.