VLASSENROOT, Koen

Doctor in de politieke wetenschappen, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent.
Politieke wetenschappen, antropologie; Centraal-Afrika