Commissies en wetenschappelijke Comités

Commissie voor de Belgische Overzeese Biografie

Voorzitter  

Guy VANTHEMSCHE

Leden  

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Anne CORNET, Gauthier de VILLERS GRANDCHAMPS, Valérie PIETTE, Jan VANDERSMISSEN, Guy VANTHEMSCHE, Honoré VINCK

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Pierre MEERTS, André OZER, Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Edward CUYPERS, Gaston DEMARÉE, Thierry DE PUTTER, Patrick VAN DAMME

Secretaris  

Philippe DE MAEYER


Fontes Historiae Africanae Comité

Coördinator  

Guy VANTHEMSCHE

Leden  

 Anne CORNET, John EVERAERT, Xavier LUFFIN, Jozef SMETS, Jan VANDERSMISSEN, Yola VERHASSELT, Honoré VINCK

Secretaris    

Philippe DE MAEYER 


Commissie Milieu en Ontwikkeling

Leden 

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Farid DAHDOUH-GUEBAS, Michel LOUETTE, Pierre MEERTS, Léonard MUBALAMA KAKIRA, Jan RAMMELOO, Eric VAN RANST

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Jean-Pierre TSHIBANGU KATSHIDIKAYA, Georges VAN GOETHEM. 

Secretaris 

Philippe DE MAEYER 


Commissie Strategieën en Ontwikkeling

Voorzitter 

Christian DE MEYER

Leden 

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Menswetenschappen

Christian STURTEWAGEN

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen

Danielle SWINNE

Vertegenwoordigers van de Klasse voor Technische Wetenschappen

Christian DE MEYER, Jean-Pierre TSHIBANGU KATSHIDIKAYA

Secretaris 

Philippe DE MAEYER