Vind biografische notities

Vul een naam in en klik op Zoek Opgelet !
  • Gebruik als het kan steeds één naam of een deel van een naam. Dus niet janssens andré maar janssens
  • Vermijd het gebruik van lidwoorden : zoek niet op van genechten maar typ genechten
  • Als de familienaam bestaat uit meerdere woorden, zoek dan op de kern : typ janssens varebeke of varebeke in plaats van janssens de varebeke
  • Als u niet goed weet hoe een naam geschreven wordt typ dan een deel van de naam : met jans vindt u zowel janssens, jansen als coppejans terug. U kunt een naam ook opzoeken in de algemene alfabetische lijst

Disclaimer

De biografische notities die verschenen in de Belgische koloniale biografie (1948-1958) en in de oudste volumes van de Belgische Overzeese Biografie (1968-2015) weerspiegelen niet alleen de wetenschappelijke kennis, maar ook de ideologie van hun tijd. Bijgevolg vertonen tal van levensbeschrijvingen een positief, ja zelfs ophemelend karakter en lieten de auteurs of redacteurs meer dan eens "delicaat" geachte aspecten achterwege. Dat geldt vooral voor de Belgen die in dienst stonden van Leopold II en de Onafhankelijke Congostaat (1876-1908). Dat de toenmalige biografieën soms doelbewust te lijden hadden onder censuur, en dat de historische realiteit vaak moest wijken voor een koloniaal-propagandistisch opzet, wordt aangetoond in deze studie.

De online terbeschikkingstelling van die toenmalige notities impliceert dus niet dat de KAOW ze inhoudelijk goedkeurt. Integendeel, de Academie neemt expliciet afstand van hun vaak apologetisch karakter en is van oordeel dat de biografie van tal van figuren uit de koloniale periode aan een grondige herziening toe is. Daarom besliste ze trouwens ook om een punt te zetten achter de voormelde reeksen en om een nieuw naslagwerk op te starten, het Biografisch woordenboek van Belgen overzee. De digitale (her)publicatie van de vroegere notities werd ingegeven door de vaststelling dat die teksten nog heel wat feitelijke informatie bevatten die nuttig zijn voor de onderzoekers.