Biografisch woordenboek van de Belgen overzee

In 2009 zette de KAOW een eindpunt achter de publicatie van de vroegere reeks Belgische koloniale biografie / Belgische overzeese biografie. De motieven voor die beslissing worden uitgelegd in dit document. De Academie besliste ook om een nieuw naslagwerk uit te werken, namelijk het Biografisch woordenboek van de Belgen overzee.

Dit werkinstrument is nog in volle opbouw en is momenteel enkel elektronisch raadpleegbaar. Via de zoekmachine en in de alfabetische A-Z lijst, aanwezig in de marge van deze pagina, kan u een bepaalde persoon opzoeken. De publicatie van een selectie van de belangrijkste notities in boekvorm wordt in het vooruitzicht gesteld.

Dit Biografisch woordenboek van de Belgen overzee geeft een korte, wetenschappelijk verantwoorde levensbeschrijving (met bijhorende referenties) van Belgen die een belangrijke rol speelden overzee, in eender welk activiteitsdomein. Ook de inwoners van de gebieden die voor 1830 overeenstemden met het territorium van het latere België worden in dit naslagwerk opgenomen. Chronologisch gaat dit woordenboek dus terug tot de Middeleeuwen. Niet-Belgen vallen daarentegen buiten het domein van dit instrument, zelfs al speelden ze een grote rol in de overzeese activiteit van België (of voorafgaande staatkundige entiteiten). Congolezen, Rwandezen of Burundezen komen dan weer wel in aanmerking, in zo verre dat ze onderdanen waren van het vroegere Belgische koloniale rijk.

De lijst van personen waaraan een notitie zal gewijd worden, vindt u hier. Deze lijst is dynamisch opgevat: ze wordt voortdurend bijgewerkt en aangevuld. U kan zelf ook suggereren om personen aan de lijst toe te voegen. U kan bovendien kandideren als auteur voor een reeds geplande of toe te voegen notitie. Ten slotte kan u tevens aanvullingen of correcties voorstellen betreffende reeds gepubliceerde notities. Al deze types van aanvragen kunnen aan de Commissie voor de Biografie van de KAOW worden voorgelegd via een speciaal formulier. De inhoudelijke en vormelijke richtlijnen voor de opstelling van een notitie vindt u in de instructies. De Commissie zal zo snel mogelijk reageren op uw vragen of suggesties. Iedere wijziging aan reeds gepubliceerde notities gebeurt echter slechts na goedkeuring door de Commissie en mits het akkoord van de oorspronkelijke auteur.