Vragen voor de Wedstrijd 2024

 

De werken die voor de wedstrijd ingediend worden, moeten op het secretariaat van de Academie toekomen vóór 1 maart 2024.

Vraag 1

Er wordt een studie gevraagd over de actuele transformaties, in een overzeese samenleving, van de sociale praktijken in relatie tot het milieu.

Vraag 2

Men vraagt een studie van traditionele duurzame irrigatiesystemen in overzeese semi-aride en aride gebieden.

Vraag 3

Men vraagt een wetenschappelijke en/of technische studie over vormen van duurzame circulaire economie die haalbaar zijn in opkomende landen aan de hand van een of meerdere succesverhalen.