AUSSY (d') (Julien)

Tomaison

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 24