GEEST (DE) (Paul Jozef Raymond)

Tomaison

Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 391-392