UDEN (VAN) (Louis Leonard Marinus)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VI, 1968, kol. 1034-1035