VANUYTVEN (Karel Alfons)

Tomaison

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VIII, 1998, kol. 429-432