Catalogus

De Academie geeft Acta en Verhandelingen uit. De acta vloeien voort uit de organisatie van openbare zittingen zoals colloquia, congressen en conferenties. Verhandelingen zijn monografieën; in deze reeks verschijnen o.m. de in het kader van de jaarlijkse wedstrijden of prijzen van de Academie bekroonde werken. Het Fontes Historiae Africanae Comité staat in voor de publicatie van historische werken over Afrika.